Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kodeń

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jerzy Troć Stanowisko:Wójt Gminy Kodeń
Telefon: tel. 0-83/375-41-55
Email:
581 2
Ryszard Zań Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon: tel. 83/375-41-55 lub 83/375-41-58 wew.12 fax. 83/375-43-47
Email:
Godziny przyjęć:

Pokój nr 10


Obowiązki:

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Kadencja Wójta trwa 4 lata. Zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

        Do zadań Wójta należy w szczególności:       

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy
 • określanie sposobu wykonywania uchwał
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonanie budżetu,
 • zwalnianie i zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

        Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:      

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych
 • zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy
 • dysponowanie rezerwami budżetu gminy
 • blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
135 0