Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kodeń

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Mariusz Tur Stanowisko:Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Telefon:0-83/375-41-55 wew. 17
Email:
928 1
Halina Czeberkus Stanowisko:stanowisko ds. gospodarki gruntami oraz opłat za wodę i ścieki
Telefon: tel. (83) 375-41-55 wew.21
Email:
928 2
Zofia Sztokalińska Stanowisko:stanowisko ds. rolnictwo, ochrony środowiska i leśnictwa
Telefon:833754155
Email:
133 3
Robert Romanowicz Stanowisko:stanowisko ds. gospodarki komunalnej i odpadów komunalnych
Telefon:0833754155 w. 22
928 4